Apator Rector

Spółka Apator Rector jest obecna na polskim rynku produkcji oprogramowania od 1994 roku. Od początku swojej działalności związana jest nierozerwalnie z technologią GIS. Flagowymi produktami są systemy służące do wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym oferowane na rynku utilities, telekomunikacyjnym, administracji publicznej i samorządowej. W 2008 roku 70 proc. udziałów w spółce kupiła spółka Apator S. A., realizując strategię przygotowań do uczestnictwa w rynku Smart Metering. W 2014 r. spółka Apator S. A. kupiła pozostałe 30 % udziałów Apator Rector Sp z o.o. stając się jej jedynym właścicielem. Dzisiaj Apator Rector Sp. z o.o. to firma zatrudniająca 150 pracowników.

Firma Apator Rector Sp. z o.o. zrealizowała z sukcesem wdrożenie centralnych systemów dla dwóch kluczowych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej na rynku krajowym, tj. Energa Operator S. A. oraz Tauron Dystrybucja S.A. W wyniku wdrożenia projektów powstały kompletne i jednolite dla wszystkich oddziałów odzwierciedlenia sieci elektroenergetycznej w systemie klasy GIS. Wypełnione danymi w procesie inwentaryzacji i paszportyzacji oraz wyposażone w narzędzia informatyczne wspierające procesy zarządzania w spółkach dystrybucyjnych. W opinii klientów firma jest sprawdzonym partnerem w realizacji skomplikowanych, zaawansowanych projektów informatycznych.

Oferta
Apator Rector Sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz analizie procesów biznesowych. Produkty i usługi adresowane są do następujących obszarów działania:

 • zarządzanie informacją przestrzenną (GIS),
 • zarządzanie pracami (WMS),
 • zarządzanie pracami w terenie (MWMS),
 • zarządzanie awariami (OMS),
 • analityka, modelowanie i obliczenia inżynierskie sieci (NCS),
 • zarządzanie informacją pomiarową (MDM),
 • zarządzanie informacją o Kliencie (CIS),
 • przyłączenie klienta do sieci dystrybucyjnej (NCC),
 • zarządzanie obsługą Klienta (CSMS),
 • utrzymanie dystrybucyjnej sprawności operacyjnej majątku sieciowego (CMMS),
 • zarządzanie informacją zarządczą (MIS)
 • zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP).
Po dołączeniu do Grupy Apator, firma rozszerzyła działalność na inne obszary rynkowe, w których wykorzystywane są: integracja dotychczasowej wiedzy z zakresu budowy systemu i dostarczania usług IT, z technologią i metodyką pomiarową oferowaną przez pozostałe firmy z Grupy Apator. Nowe obszary zainteresowania dotyczą rozwiązań mobilnych tworzonych w oparciu o technologie Windows i Android, umożliwiające udostępnieniu wielu funkcjonalności jednostkom klientów, pracującym w terenie. W Grupie Apator firma Apator Rector objęła rolę centrum kompetencyjnego ds. budowy i wdrażania systemów informatycznych dla klientów spółek całej Grupy.

Partnerzy
Podstawą strategii rozwiązań w firmie Apator Rector jest budowanie relacji z firmami, których sprzęt, oprogramowanie i usługi uzupełnią nasze własne - tworząc w ten sposób wartość dodaną.

Technologia
Spółka Apator Rector wykorzystuje oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI - światowego lidera wśród dostawców platformy programowej dla systemów GIS. Nasze rozwiązania oparte są na technologii wielowarstwowej, opartej o ASP.NET, protokół SOAP oraz system zarządzania relacyjną lub obiektową bazą danych. Większość naszych aplikacji uruchamiana jest w środowisku przeglądarki stron www – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Usługa biznesowa (Enterprise Service) to szereg usług typu Web Service opartych na logice biznesowej, które można pobierać i wielokrotnie wykorzystywać do obsługi konkretnego procesu biznesowego. Agregacja usług Web Service w usługi biznesowe na poziomie organizacji zapewnia bardziej stabilną podstawę automatyzacji scenariuszy biznesowych obejmujących całą firmę.

www.apator.com